Петък, 19 Юли 2024
           
Новини

Славов и членове на Съвета за върховенство на правото представиха пред ЕК реформите в конституцията и антикорупция

   


Основните моменти и цели на предложената реформа в конституцията, както и на новия Закон за противодействие на корупцията, бяха представени на онлайн среща с представители на ЕК. 

Това стана на заседание на Съвета за върховенство на правото, посветено на мерките на българските институции в изпълнение на препоръките от четвъртия годишен Доклад за върховенството на правото. Съпредседатели на Съвета, който заседава в МП, са министърът на правосъдието Атанас Славов и представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. В него участват представители на изпълнителната и на съдебната власт, съсловните организации на магистратите, Висшия адвокатски съвет, гражданския сектор.

Това е първата последваща среща по Доклада за върховенството на правото в държавите от ЕС за 2023 г., предстоят такива и с представителите на други държави-членки.

Министър Славов благодари на съдебната власт за доброто партньорство и посочи, че тя е представена на най-високо ниво: председателите на върховните съдилища ВКС и ВАС Галина Захарова и Георги Чолаков, зам.-главният прокурор Мария Павлова, представляващият ВСС Боян Магдалинчев. „Партньорството между различните власти е изключително важно за постигането на основната ни цел България да е демократична и правова държава“, подчерта доц. д-р Славов.

Министърът на правосъдието представи основните предлагани конституционни промени, свързани със съдебната власт. Сред тях разделението на Висш съдебен съвет и на Прокурорски съвет, различния начин за тяхното формиране и състав, съобразено както с функциите на съда и на прокуратурата, така и с ред препоръки, най-вече на Венецианската комисия. Обърнато бе внимание на стеснените функции на главния прокурор, както и предлагания нов статут на съдебния Инспекторат. Министър Славов изрично подчерта, че процесът по приемането на конституционните изменения ще започне след получаването на поисканото от него становище на Венецианската комисия (Комисията за демокрация чрез право на СЕ), в началото на октомври.

При представянето на проекта за антикорупционен закон, чието второ четене в парламента предстои тази седмица, доц. д-р Славов подчерта новите разследващи функции на антикорупционната комисия, гарантирането на независимост на нейните членове, включително чрез създаването на номинационна комисия за предварителна оценка на кандидатите.

Законът е следствие на ангажиментите ни, поети по Плана за възстановяване и устойчивост, и бе представен от доц. д-р Славов като отговор на препоръките на ЕК  за по-ефективни разследвания на корупция по високите етажи на властта. Комисията ще се произнесе по антикорупционната реформа в рамките на второто искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Също така Комисията ще следи отблизо развитието на реформата в Годишния цикъл на върховенството на правото.

Боян Магдалинчев препоръча окончателните конституционни промени да бъдат съобразени с мнението на заинтересованите институции и с практиката на българския Конституционен съд.

Сред мерките, предприети от прокуратурата, зам.-главният прокурор Мария Павлова посочи планираните засилени обучения на разследващите прокурори по корупционни престъпления, актуализирането на методиките за тяхното разследване, възложен анализ за преодоляване на формализма в наказателния процес в изпълнение на решенията на ЕСПЧ по „Колеви срещу България“ и „Желязков срещу България“.

Председателят на ВКС Галина Захарова отчете водената от върховния съд статистика за делата за корупционни престъпления, но и проблема, че ВКС няма как да има поглед върху всички подобни наказателни производства в цялата страна.

Председателят на ВАС Георги Чолаков наблегна на преодоляването на забавите по обжалванията на конкурси и уеднаквяването на съдебната практика, приоритизирането на делата за конфликт на интереси и др.


Анкета

Кой ще спечели евро 2024?


Резултати