Петък, 19 Юли 2024
           
Бизнес

Пощенска банка с атрактивно предложение за жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години в евро

   


Новото финансово решение предоставя дългосрочна сигурност на клиентите и предвидимост на месечната вноска за 10 години напред

Пощенска банка пуска на пазара в България жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години в евро. С новото си финансово предложение институцията отново затвърждава клиентски ориентирания си подход и предоставя на потребителите, които планират покупка на имот, възможност за дългосрочна сигурност и предвидимост за бъдещето. Кредитът може да бъде в размер до 350 000 евро, с максимален срок до 35 години и да се използва за покупка, ремонт, строителство или довършителни дейности по жилище, както и за рефинансиране на други задължения.

Жилищният кредит с фиксирана лихва за първите 10 години в евро на Пощенска банка дава оптимално решение на конкретно очакване на потребителите в България да могат дългосрочно да планират разходите си. Създаването му е продиктувано от нарастващия интерес и запитвания от клиенти на банката за жилищен кредит с фиксиран лихвен процент и е в продължение на дългосрочната стратегия на банката да предоставя финансови решения с добавена стойност, които да отговарят на нуждите на потребителите, пазарната среда и променящите се нагласи. Новото финансово решение осигурява предвидимост на месечната вноска за първите 10 години, като по този начин позволява на клиентите да управляват семейния си бюджет без притеснение от повишаване на приложимия лихвен процент за съответния фиксиран период. Той предлага необходимото спокойствие и гъвкавост при погасяване, а пускането му на пазара е в отговор на потребителското търсене на повече сигурност.

Според данни на Пощенска банка развитието на ипотечния пазар през последните няколко години продължава своята възходящата тенденция, като банката отчита ръст от 24% в обема на заявените жилищни кредити през първото полугодие на годината спрямо същия период на миналата година. Клиентите трайно насочват предпочитанията си към по-качествени, големи и просторни жилища, като се наблюдава повишен интерес към имоти с отлични характеристики, в райони с по-добра инфраструктура и в близост до зелени площи. Статистиката сочи още, че търсенето е съсредоточено главно в петте най-големи града в страната, които съставляват приблизително 80% от заявленията за жилищно-ипотечен кредит в Пощенска банка. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като столицата безспорно е доминираща в тази класация. Данните на институцията отчитат още, че през първата половина на 2023 година средният размер на искания жилищен кредит се е увеличил с 15%, а средният срок, предпочитан от потребителите, е 25 години. Размерът на самоучастие на клиентите при покупката на имот се запазва, като средните стойности на този показател са 33%.

„От позицията на един от лидерите на пазара, в Пощенска банка постоянно се стремим да развиваме и усъвършенстваме своето богато портфолио от продукти и услуги, както и да предлагаме атрактивни финансови решения, съобразени с актуалните тенденции на пазара и очакванията на потребителите. Това е част от нашата дългосрочна стратегия, а основен фокус в работата ни продължава да бъде отличното клиентско изживяване и постигането на максимално потребителско удовлетворение. С най-новата ни оферта за жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години в евро даваме нужната предвидимост и спокойствие на своите клиенти, като „заключат“ лихвата си за дълъг период от време и по този начин си гарантират сигурността, че месечната им вноска няма да се промени при евентуални колебания на пазара и лихвените проценти“, коментират от Пощенска банка.

Новата оферта за жилищен кредит на Пощенска банка е с голям размер на финансиране – до 350 000 евро и с максимален срок на изплащане – до 35 години. След първите 10 години от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент, формиран от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално с клиента. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити в евро, като пълна информация може да бъде намерена на сайта на банката.

Освен от предимството на фиксирания лихвен процент с новото предложение за жилищен кредит клиентите могат да се възползват и от възможността за гъвкаво управление на месечните си вноски чрез предлаганата от банката опция „Флекси“. Благодарение на нея кредитополучателите могат да намаляват или увеличават размера на месечната си вноска, съгласно условията за прилагането ѝ. 

Новото предложение за жилищен кредит вече се предлага в офисите на банката, както и в специализираната мрежа от над 30 центъра за жилищно кредитиране в цялата страна. В тях клиентите могат да получат професионална консултация за условията на продукта, за други жилищно-ипотечни кредити, предлагани от банката, както и пълна информация за процеса на кандидатстване. Потребителите, които предпочитат да получат информация за условията по кандидатстване в дигитална среда, могат да го направят и чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на банката.

Повече информация за новото финансово решение на Пощенска банка, както и за пълната гама от продукти и услуги на институцията, може да бъде открита на www.postbank.bg.


Анкета

Кой ще спечели евро 2024?


Резултати