Вторник, 18 Юни 2024
           
Бизнес

Пощенска банка изгради собствена фотоволтаична електроцентрала в подкрепа на мисията за по-устойчиво бъдеще

   
Пощенска банка изгради собствена фотоволтаична електроцентрала в подкрепа на мисията за по-устойчиво бъдеще

Пощенска банка изгради фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на сградата на Централното си управление с обща инсталирана мощност от 388 kWp. Очаква се годишно производството на зелена енергия да достигне 432 хиляди кВтч, като в дните с интензивно слънцегреене произведеното от централата електричество ще покрива поне 30% от консумираната от сградата за едно денонощие електрическа енергия. Реализацията на мащабния фотоволтаичен проект дава редица предимства, като позволява на компанията да намали още повече въглеродния си отпечатък и същевременно мотивира служителите да бъдат по-отговорни. Идеята за проекта е разработена в унисон с ESG стратегическата визия на Пощенска банка, в която са изложени основните принципи, на които се основава корпоративната ѝ философия за развитие както в непосредствено бъдеще, така и в дългосрочен план.

 

Опазването на околната среда, борбата с климатичните промени и редуцирането на въглеродния отпечатък са основен приоритет за дейността на Пощенска банка. Като отговорна финансова институция и водещ фактор в нововъведенията и формирането на посоките на развитие на сектора в страната, банката отчита значението на екологичните и климатичните аспекти от дейността си в процеса на вземането на ключовите управленски решения. Финансовата институция вярва, че климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства за прехода към нисковъглеродна икономика откриват широк спектър от възможности, които всеки отговорен бизнес трябва да прилага в дейността си. Ползите от новоизградения парк от соларни панели в сградата на Централно управление на Пощенска банка са забележителни – на годишна база проектът дава възможност за спестяване на около 173 т въглища в околната среда, избегнатите въглеродни емисии биха били около 205 т, а дърветата, които би трябвало да се засадят за преработката им, са близо 300 броя.

 

„От позицията си на лидер в банковия сектор в страната ние съзнаваме своята важна роля да бъдем дейни участници в зеления преход по пътя към устойчивост. През последните няколко години предприехме значителни стъпки и осъществихме ценни инициативи, с които изразяваме готовността си да изпълняваме своята ключова роля в прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика по пътя към постигането на дългосрочни национални и глобални цели. Отборният дух, емпатията и социалната отговорност ни обединяват не само в ежедневната ни дейност, но и в ангажиментите ни към общественополезни каузи. Изграждането на зелено самосъзнание е част от нашите корпоративни ценности и точно затова целият ни екип полага непрекъснати усилия и осъзнати действия по пътя към зелена икономика за повишаване на качеството на живота ни и бъдещето на нашата планета“, коментират от Пощенска банка.

 

Пощенска банка реализира своята ESG стратегическа визия с фокус върху приоритети, които ѝ позволяват да предлага най-добрите устойчиви продукти, услуги, концепции и решения. Институцията акцентира върху устойчивото въздействие от дейността си, посреща с иновативен подход изискванията на пазара и същевременно следи отблизо ESG предизвикателствата пред своята дейност.

 

През последните 12 години Пощенска банка постигна значителна оптимизация на ресурсите, които използва в дейността си и внедри множество дигитални решения и продукти, подобрявайки своя въглероден отпечатък и намалявайки съществено консумацията на електричество, хартия и вода. Финансовата институция постоянно обновява служебния си автопарк, като само през миналата година е инвестирала в над 50 автомобила с хибридно захранване и очаква ново сериозно попълнение от еко автомобили през тази година. Успоредно с проекта за новоизградената фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на сградата на Централното управление на Пощенска банка, работните офиси и помещения в нея, както и в клоновата мрежа в цялата страна, са в процес на цялостно обновяване. Внедряването на екологично чисти, рециклируеми материали в подобрените банкови пространства, инсталирането на модерно LED осветление, както и въвеждането на най-ново поколение по-ефективни и екологични климатични системи, са само част от устойчивите действия на Пощенска банка по пътя към зелена икономика.

 

С визия за общото бъдеще на цялото общество и в подкрепа на своите клиенти и партньори, Пощенска банка разполага със Зелен борд и звено „Екологичен офис“ в рамките на организационната си структура. Те работят за защита на околната среда както по отношение на ограничаването на вътрешното потребление на ресурсите, така и спрямо своята финансираща дейност. Институцията е член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда и първата и единствената банка в България, която се присъедини към Принципите за отговорно банкиране, лансирани от тази организация. По този начин компанията получава достъп до ресурси, до най-добрите практики и международния експертен опит в областта на ESG.

 

Финансовата институция разполага и с многопластова политика за корпоративна социална отговорност, като всяка година заедно със своите служители банката реализира множество зелени проекти и инвестира в инициативи, свързани с насърчаване на образованието, спорта и предприемачеството у нас. Ангажираността ѝ в областта на опазването на околната среда многократно бива отличавана в различни конкурси за устойчиви инициативи, като в последното издание на „Най-зелените компании в България“ на b2b Media през 2023 г. Пощенска банка спечели приз в категорията „Лидер в зелените инициативи“ за цялостния си принос към устойчивото бизнес развитие и изграждането на зелено самосъзнание.

 

Повече информация за стратегическата визия и устойчива корпоративна политика на Пощенска банка, както и за многопластовата политика за корпоративна социална отговорност на институцията, може да бъде открита на www.postbank.bg.


Анкета

За кого/как ще гласувате на предсрочните парламентарни избори на 9 юни?


Резултати