Петък, 24 Сеп 2021
           
Бизнес

Народното събрание отряза помощи на 15 авиокомпании

  14.09.2021 16:28  
Народното събрание отряза помощи на 15 авиокомпании

Народното събрание е прокарало странна поправка на второ четене в актуализацията на бюджета на държавата. Тя се отнася за помощта на българските авиокомпании, като само една може да отговори на условията и да получи безвъзмездна подкрепа. Останалите 15 играчи на пазара няма да получат финансиране. Поправката е внесена от Йордан Цонев от ДПС, който е и председател на комисията по икономическа политика, иновации и туризъм в последния момент по време на нощното заседание на парламента през миналата седмица, съобщиха за TravelNews представители на бизнеса. Тя е подкрепена от парламентарните групи от всички партии.

В актуализацията на закона за държавния бюджет е създаден чл. 109, в който пише, че „(1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, безвъзмездни средства в общ размер до 60 млн. лв. (2) Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г. (3) Средствата се предоставят при условия и по ред съгласно изискванията на ал. 2, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спизване на правилата за държавни помощи.

На практика гласуваният текст означава, че само една авиокомпания може да получи държавна подкрепа, обясниха представители на бизнеса. Само тя има публични задължения към държавното дружество „Летище София“ ЕАД, които възлизат на над 60 млн. лв. чрез натрупани летищни такси, по данни на Министерството на транспорта. Според тях гласуваните средства от парламента ще отидат изцяло в една авиокомпания и по този начин тя ще може да си погаси задълженията към държавата. Всички останали 15 авиокомпании не могат да получат подкрепа, защото нямат текущо дължими средства към 31 декември 2019 г. Заложените 60 млн. лв. за авиокомпаниите в актуализацията на бюджета идват именно от „Летище София“ ЕАД, които останаха в дружеството след постъпването на парите от предоставянето на обекта на концесия в края на правителството Борисов 3. Сега средствата ще отидат в бюджета на Министерството на транспорта, което ще е администратор на помощта.

„Ако е верен гласуваният текст, това означа, че се подготвя най-голямата кражба“, коментира пред TravelNews Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). Организацията ще изчака да излезе публикуването на актуализацията на бюджета в Държавен вестник. „Със сигурност ще реагираме, защото очакваме тези средства да подпомогнат всички авиокомпании в България. В противен случай голяма част от тях са на ръба на фалита“, каза Иванджиков. Според него пандемията нанесе невиждан в историята негативен ефект върху авиацията в световен мащаб. По думите му обаче България трябва да се опита да запази индустрията и самолетите си.

Бизнесът възнамерява да сезира за проблема премиера Стефан Янев, президента Румен Радев и министъра на транспорта Георги Тодоров.

От "България Еър" изпратиха позиция, в която възразяват остро срещу опитите за неверни внушения, че компанията единствена ще получи безвъзмездна помощ и то в цитирания размер. Според поправката в закона средства в размер на 20% процента се отдават на база на деклариран приход от отдаване под наем на самолети и реализирани чартърни програми до 2019 година за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг, с каквито всички авиокомпании в България работят. В този смисъл създаването на внушения, че помощ се полага само за „България Еър“ е невярно, некоректно, и може да се счете за нелоялна конкурентна практика, която не подхожда на коректната бизнес среда, в която работят всички авиокомпании на българския пазар.

„България Еър“ категорично опровергава и всякакви твърдения, че дължи публични задължения към държавното дружество „Летище София“ ЕАД, които възлизат на над 60 млн. лв. чрез натрупани летищни такси.

Считаме за недопустимо създаването на манипулативни твърдения по адрес на националния превозвач от страна на настоящия председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков. Освен че той е в явен конфликт на интереси с авиационната група на „България Еър“ по течащо дело за 3 млн. лв., което авиационата група е завела срещу него, е възмутително, че като представител на най-голямата авиационна браншова организация в България използва медийни изявления за атаки срещу доброто име на авиокомпанията.

Нещо повече – противно на направените внушения националният превозвач може да бъде възприет като най-ощетената от всички авиокомпании, тъй като според направената поправка в закона средства в размер на 20% процента се отдават на база на деклариран приход от реализирани чартърни програми и отдаване под наем на самолети, но не и на база на осъществени редовни полети, каквито само „България Еър“ изпълнява у нас.

Основната част от приходите на националния превозвач се формулират на база на изпълнени редовни полети, като реализираните приходи от чартърни полети са в значително по-малък процент на база на общия оборот. В този смисъл, сумата, която се полага на „България Еър“ според поправката би била в значително по-малък размер на фона на реализираните разходи от изпълнение на полетната програма през целия пандемичен период от март 2020 година до момента. На този фон, докато според разпоредбите на поправката националният превозвач следва да получи 20% от приходите, реализирани единствено по чартърни програми и отдаване под наем на самолети, на останалите авиокомпании би следвало да се дължат 20 на сто от целия реализиран оборот.

В допълнение, извън критериите в закона и направената поправка, е налице изискване в регламента на Европейската комисия, според която държавите членки могат да предвидят отпускането на държавна помощ единствено на действащи предприятия, които са засегнати от спад на оборота през разглеждания период с най-малко 30% в сравнение със същия период през 2019 година. Това е безалтернативно изискване на Европейската комисия по отношение на отпускането на държавни помощи и не се определя на национално ниво от нито една държава членка, което прави твърдения за неравнопоставеност още по-несъстоятелни.

От създаването си националният превозвач е следвал най-добрите световни бизнес практики и етика в отношенията си на авиационният пазар. Българският превозвач винаги се е стремял да развива своята дейност в интерес на развитието на мрежата полети от/до летищата в България както самостоятелно, така и партнирайки си с водещи световни авиокомпании. Дори и в най-трудните за авиацията и света моменти от началото на пандемията, националният превозвач не е прекратявал полетите си и е осъществявал връзка между българите в цял свят, давайки им възможност да се приберат в родината си, разчитайки на собствени средства. В този смисъл всякакви внушения за неправомерни помощи към националния превозвач на България са неверни и манипулативни, се казва още в позицията на националния превозвач.