Сряда, 24 Апр 2024
           
Политика

Извънредното заседание на СОС - общинските съветници приеха всички точки в дневния ред

   
Извънредното заседание на СОС - общинските съветници приеха всички точки в дневния ред

Извънредното заседание на Столичния общински съвет приключи, общинските съветници приеха всички точки в дневния ред.

На днешното заседание присъстваха всички общински съветници. Бяха разгледани и приети три доклада. Първият е на кмета на София Васил Терзиев относно участие на районните администрации в проекти по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Този доклад беше приет с 50 гласа "за".

Вторият доклад, който общинските съветници приеха с 54 "за" и един "въздържал се", е на зам.-кметовете Надежда Бобчева и Никола Барбутов относно кандидатстване на Столичната община по програма „Околна среда“ за отпускане на средства за инвестиции в техническото подобряване на системата на Зоологическата градина.

Третият доклад, вписан в дневния ред и приет с 58 гласа "за", е отново на зам.-кмета с направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" Никола Барбутов за това Столичната община да има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма „Техническа помощ“.

Общински съветници обясниха, че е било много важно тези доклади да бъдат приети, защото сроковете им за участие изтичат.

Източник: БТА