Понеделник, 15 Юли 2024
           
Новини

Бълбукащи рифове са регистрирани от учените за пръв път в акваторията на Черно море в района на Зеленка, плажът при Ропотамо и Аладжа банка

   

  БТА

Бълбукащи рифове са регистрирани за пръв път в акваторията на Черно море в района на Зеленка, плажът при Ропотамо и Аладжа банка. Това са част от откритията, направени от екипа от учени работещ по проекта „НАТУРА 2000 в Черно море“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и изпълняван от дружеството „Понтус Индаго“.  

Борис Каракушев, управител на дружеството изпълнител, обясни пред БТА, че въпросните бълбукащи рифове са част от научна резерва, т.е. местообитания, за които учените предполагат, че трябва да са налични, но никой досега не ги е установил. 

Той обясни, че проектът е важен, за да бъдат картирани видовете и местообитанията в българската акватория, за да се оцени достатъчността на мрежата на НАТУРА и това дали определените зони, отговарят на разпространението на видовете. Той констатира, че като цяло има изоставане на всички страни членки в морската част на НАТУРА 2000.

Тези видове и местообитания са част от директивата за местообитанията, която е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие, обясни Каракушев. 

Оценката на разпространението на различните подвидове за местообитанията дава възможност да се прецени кои са тези с консервационна значимост и къде България да насочва усилията си за поддържане и възстановяване на тези местообитания. 

Така например в близост до Сарафово е установена зона с характерни морски треви и ще бъде направено предложение за промяна на границата. 

Заместник-министър Петър Димитров заяви в началото на конференцията, че изпълнението на проекта от изключителна важност за Министерството на околната среда и водите (МОСВ), тъй като резултатите от него са от съществено значение за политиката по защита на природата и са пряко свързани с изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от разпоредбите на директивата за местообитанията на ЕС. Проектът се осъществява с финансирането на Европейския фонд за регионално развитие 2014-2020 г. Основната цел на проекта е завършване на проекта НАТУРА 2000 в морска среда в съответствие с изискванията на директивата за местообитанията и поставяне на основите на мониторинг по директивата за местообитанията – рамкодиректива за водите и рамкодиректива за морските стратегии.

Съгласно препоръките на ЕК предмет на проучване са седем типа крайбрежни морски местообитания, два вида китоподобни бозайници и два вида риба. Това са типове местообитания и видове, за които страната ни има задължение да определи морски защитени зони. В рамките на проекта бяха представени целенасочени проучвания и анализи с цел обективна оценка на състоянието на целевите видове и типове природни местообитания, съобразно приетите от ЕК критерии. Обследвани и картирани са всички морски пространства в границите на защитените зони за местообитанията, каза Петър Димитров. 


Анкета

Кой ще спечели евро 2024?


Резултати