Четвъртък, 30 Nov 2023
           
Политика

Славов: Работим за включване на престъплението агресия в НК

  20.10.2023 15:45  
Славов: Работим за включване на престъплението агресия в НК

Министър Атанас Славов взе участие днес в Съвет “Правосъдие и вътрешни работи”, което се проведе в Люксембург.

В частта “Правосъдие” министрите обсъдиха законодателната инициатива за директива във връзка с производството по несъстоятелност, като акцентът беше уредбата на отменителните искове. Министър Славов посочи в изказването си, че по-подходящ е подходът, даващ повече гъвкавост на националните законодателства, което се оказа и мнението на преобладаващата част на държавите-членки. В същото време налице е нужда от хармонизация с цел развитие на свободното движение на капитали и за устойчиво развитие на търговските отношения в Съюза.

Актуалното състояние на агресивната война на Русия срещу Украйна: борба срещу безнаказаността, беше следващата точка от дневния ред на Съвета. Държавите-членки отново изразиха ясната си позиция за разследване, установяване и наказване на всяко престъпление на територията на украинската държава. Министър Славов заяви, че настоящото правителство на България ясно отстоява позицията си за оказване на помощ на Украйна - военна, но и правна. Министърът подчерта, че в Министерството на правосъдието е сформирана работна група за промени в Наказателния кодекс, с които да се уреди престъплението „агресия“, а Националният институт на правосъдието обучава украински магистрати.

Част от дневния ред беше и сътрудничеството с държавите от Латинска Америка, както и заключения относно цифровото овластяване и основните права.

По време на работния обяд министърът представи напредъка на България по конституционните промени, приетия нов антикорупционен закон, както и останалите инициативи на правителството.