Сряда, 29 Май 2024
           
Новини

Обявиха конкурс за избор на държавен представител в НС на Лукойл Нефтохим Бургас

   
Обявиха конкурс за избор на държавен представител в НС на Лукойл Нефтохим Бургас

Министърът на енергетиката Румен Радев обяви конкурсна процедура за избор на представител на държавата в Надзорния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. За длъжността може да бъде избран български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Кандидатите следва да притежават висше образование, степен „магистър“ в една от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“. От тях се изисква също не по-малко от осем години опит на ръководна позиция на компания в областта на енергетиката, преработката на нефт и производството на нефтопродукти и инженерната химия. Добрата репутация и компетенциите в областта на стратегическото планиране или финансовия мениджмънт са другите критерии за подбор на кандидатите.

Конкурсът ще се проведе в три етапа: проверка на допустимостта на кандидатите, писмено представяне на  концепция за упражняване на правата на държавата и устно интервю.

Документи за участие в конкурса се приемат в Министерството на енергетиката до 31 август включително.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. Държавата, чрез Министерството на енергетиката, е притежател на една акция, клас А, с особени права. Министърът на енергетиката упражнява правата на държавата чрез свой представител в Надзорния съвет на дружеството.  

Условията на конкурсната процедура и документите за участие може да видите тук.


Анкета

За кого/как ще гласувате на предсрочните парламентарни избори на 9 юни?


Резултати