Сряда, 29 Май 2024
           
Новини

Скоро със закон: Няма да можеш да си продадеш имот и кола, ако не си плащаш глобата от КАТ или данък

   
Скоро със закон: Няма да можеш да си продадеш имот и кола, ако не си плащаш глобата от КАТ или данък

Ако не сте си платили задължение, дори и то да е глоба от КАТ, няма да можете да продадете колата си, апартамента си, къщата си и какъвто и да е имот. Тази идея за промяна на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) вече публикувана на обществено обсъждане от финансовото министерство.

Причината за готвената промяна – да се събират повече данъци. За целта нотариусите ще получат онлайн достъп до регистрите на НАП, за да проверяват имат ли продавачите "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения". Ако се установят такива, нотариусите ще изповядват сделката едва след тяхното заплащане. Може при сключването на договора или в нотариалия акт да се впише изрично, че продавачът има да плати задължение и какво е то, пише в. "Сега".

Предвижда се още една промяна, която ще затегне примката за длъжниците - нотариусите да проверяват и да спират сделки за всякакви просрочени задължения, установени от НАП, а не само за данъци, мита и осигурителни вноски, както е в сегашните разпоредби. Това означава, че ще се проверява още за неплатени в срок общински данъци и такси, глоби, включително наложени от КАТ, имуществени санкции, конфискации, недължимо платените, надплатени или неправомерно получени или усвоени средства по програми и фондове на Европейския съюз, лихвите върху такива вземания и някои други вземания, обявени за публични. Нотариусите ще имат достъп до всички подобни задължения на клиентите си.

Нотариус, който състави акт при неспазване на разпоредбите,  отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя, пише в проекта за изменение на ДОПК.

В момента при продажба на имоти и моторни превозни средства продавачът декларира писмено, че няма задължения към хазната - данъци, мита и осигурителни вноски. Има, разбира се, и опция купувачът да плати задълженията на продавача, но да ги приспадне от цената.

Идеята да се сложи такава спирачка на покупко-продажбите на движимо и недвижимо имущество е заради установени много случаи, при които продавач не посочва задълженията си при изповядване на сделката с цел да получи пълната сума. Проверка на случаен принцип от НАП-София е показала, че само за два месеца - февруари и март на 2017 г. - в резултат на тези нарушения щетата за държавния бюджет била за 6,4 млн. лв.


Анкета

За кого/как ще гласувате на предсрочните парламентарни избори на 9 юни?


Резултати