Четвъртък, 30 Мар 2023
           
Политика

Служебният кабинет одобри Плана за действие за 2023 г.

  25.01.2023 18:24  
Служебният кабинет одобри Плана за действие за 2023 г.

Служебният кабинет одобри Плана за действие за 2023 г., с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, пише News.bg

Планът е изготвен по предложения на работните групи към Съвета по европейските въпроси, като в него са включени и неизпълнените мерки от Плана за 2022 г. със срок за изпълнение до края на настоящата година.

194 мерки са включени в Плана за 2023 г. и те са свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2023 г. и до края на м. април 2024 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени. Също така са включени и осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

В проекта са включени 50 мерки, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС в рамките на 40 процедури.

През настоящата година ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.