Четвъртък, 01 Дек 2022
           
Новини

България подкрепи усилията на международната общност за повишаване на сигурността на журналистите

  07.11.2022 11:06  
България подкрепи усилията на международната общност за повишаване на сигурността на журналистите

Заместник-министър Костадин Коджабашев взе активно участие в международната конференция за отбелязване на Десетата годишнина от приемането на Плана за действие на ООН за сигурността на журналистите и въпроса за безнаказаността. Събитието на високо равнище се проведе на 4 ноември 2022 г., организирано от Федералното министерство по европейските и международните въпроси на Австрия, съвместно с ЮНЕСКО и Службата на Върховния комисар по правата на човека, с участието на министри на външните работи, представители  на международни организации, медии и гражданското общество. Планът за действие на ООН за засилване на сигурността на журналистите и въпроса за безнаказаността е приет през 2012 г. във Виена и съдържа конкретни мерки в тази области.

“Засилването на защитата на журналистите е един от водещите ни приоритети в областта на правата на човека”, заяви заместник-министър Коджабашев по време на конференцията. Той представи накратко някои от международните ангажименти, които България е поела и изпълнява, сред които участието в Коалицията за свобода на медиите, както и подкрепата, оказвана на проекти в тази област, осъществявани на Представителя на ОССЕ по свобода на медиите, Тереза Рибейро.

Заместник-министър Коджабашев се спря и на някои от мерките, планирани в национален план за подобряване на законодателната рамка с цел по-добра защита на свободата на изразяване. Той допълни, че българските власти работят ангажирано по темата за повече специализирани обучения за полицаи и представители на съдебната власт, както и за създаване на мрежа от контактни точки за подаване на сигнали и подобряване на събирането на статистически данни. 

България се включи и в съвместната декларация на участниците в конференцията, в която се потвърждава ангажиментът на подкрепилите я държави за засилване на изпълнението на Плана за действие на ООН за сигурността на журналистите.