Петък, 12 Авг 2022
           
Новини

КЕВР спира работа

  21.07.2022 17:11  
КЕВР спира работа
  BGNES

Председателят на КЕВР Станислав Тодоров обяви, че комисията спира работа. Новината идва часове, след като Конституционният съд обяви избора му за противоконституционен.

"Днешното решение има значение по отношение на бъдещето на комисията и валидността на решенията ѝ. Както знаете, в сектор електроенергетика комисията прие цени, минимално увеличение от 3%. По отношение на газа много мерки бяха предприети, по отношение на търговията - също. Сертифицирана е и втората тръба от Гърция, затова съм оптимист по отношение на газа в бъдеще. По отношение на топлинната енергия - реалното увеличение, което е справедливо, е 120%, но намерихме ресурс. Всички тези решения са взети единодушно, в този смисъл гласът ми не е имал решаващо решение, те са валидни", каза Тодоров.

По думите му, с решението на съда се спира изпълнението на всички предстоящи решения, съответно се преустановява и работата на комисията.

"Моята молба е незабавно да бъде обявена процедура за избор на нов председател на КЕВР. В момента, в който решението влезе в сила, аз напускам поста", каза още Тодоров.

Той заяви, че е изненадан от решението на Конституционния съд и коментира, че "изборът ми е нищожен и не мога да упълномощя някого да работи на моята позиция".

Конституционният съд се произнесе с решение, с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова го е подписала с особено мнение.

Съдът беше сезиран от депутати от ГЕРБ-СДС. В искането те настояваха за отмяна на решението на Народното събрание, защото процедурата за избор на председател на КЕВР е започнала при едни условия, а е завършила при други. Освен това, според народните представители Станислав Тодоров не отговарял нито на заварените, нито на променените условия.