Сряда, 21 Апр 2021
           
Политика

С 590 хил. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

  07.04.2021 19:32  
С 590 хил. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на финансите, с които ще се осигури възможността за увеличаване на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) - парична вноска в размер на 590 хил. лева от бюджета на МФ. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, информира пресцентърът на Министерския съвет.

Средствата са за финансовото осигуряване на дейността на управление „Проектна информация и финансиране“ (предходно „Звено за координация“) за 2021 г., както и за осъществяването на стълбова оценка на дружеството, необходима за кандидатурата на Фонда на фондовете по програмата InvestEU, като партньор по изпълнението на Европейската комисия.

Управление „Проектна информация и финансиране“ е единна точка за дейности по координацията и предоставянето на информация на заинтересованите страни, с цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти в България, включително възможността за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. със средства, предоставени чрез Европейската инвестиционна банка.

Предложените изменения целят подобряване на достъпа до информация за заинтересовани лица и институции, представители както на държавния, така и на частния сектор. Дейностите на звеното също са в изпълнение на международни ангажименти на страната ни и в частност на Меморандума за разбирателство между България и ЕИБ, подписан на 13 декември 2016 г. в Люксембург. /investor.bg