Сряда, 20 Яну 2021
           
Политика

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на ДОО

  18.11.2020 10:23  
Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на ДОО

Министрите ще проведат редовното си заседание в сряда чрез видеоконферентна връзка, предаде репортер на БГНЕС.

Ще бъде обсъден проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, както и проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Предстои да бъде решено за проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Министерският съвет ще реши за допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г., както и за промени на утвърдените със закона за Държавния бюджет за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Електронно управление“.

Предстои да бъде одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. /БГНЕС