Петък, 30 Oct 2020
           
Спорт

Министър Кралев утвърди противоепидемичните мерки за мачовете на националния стадион

  16.10.2020 18:59  
Министър Кралев утвърди противоепидемичните мерки за мачовете на националния стадион
  ММС

  Заповед № РД-09-1158/16.10.2020 г. 

    Приложение № 1 - Указания за спазване на противоепидемичните мерки при провеждане на футболни мачове на националния стадион "Васил Левски"

   Министърът на младежта и спорта Красен Кралев утвърди Указания за спазване на противоепидемичните мерки при провеждането на мачове на националния стадион „Васил Левски“. Те са съобразени и с изискванията на УЕФА за провеждане на мачове на националните отбори и двубои от Европейските клубни турнири. 
    Организаторът на футболния мач създава следната организация за спазване на противоепидемичните мерки във връзка с допускането на публика: 
    1. Провежда задължителен филтър на входа, като на всички се измерва телесната температура, не се допускат лица с повишена температура; 
    2. При влизането на публиката на стадиона следи за лица с видими грипоподобни симптоми, като не ги допуска на територията на стадиона; 
    3. Организаторът на мача е длъжен да продава само персонализирани билети; 
    4. Организаторът е задължен да осигури маски на входовете на стадиона; 
    5. Създава организация публиката да изчаква своя ред за закупуване на билети от касите и за влизане на стадиона, без струпване на едно място с минимална дистанция от 1,5 м.; 
    6. Осигурява организация за спазване на местата на билетите; 
    7. Не допуска влизането на лица под 16 г. без придружител; 
    8. Зрителите се настаняват най-малко през 2 седалки и при спазване на дистанция от 1,5 м.; 
    9. Осигурява на стюардите работен пакет, включващ дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обадят в случай на спешни случаи; 
    10. Създава организация при влизане на територията на стадиона футболистите, треньорите и длъжностните лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, като същите да бъдат осигурени на входните врати; 
    11. Не се допуска използването на хореография от зрителите, която е свързана с препредаване на знамена, плакати и/или други предмети от човек на човек; 
    12. Настаняването на представителите на медиите става при до 30% от капацитета на зоната с цел осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между журналистите. 

    Собственикът на Националния стадион „Васил Левски“ създава следната организация за спазване на противоепидемичните мерки във връзка с допускането на публика: 
    1. Поставя на видни места на входовете, изходите и секторите, както и във всички помещения на Националния стадион „Васил Левски“ настоящите указания; 
    2. Осигурява наличието на дезинфектанти за ръце, в т.ч. и чрез диспенсър, притежаващи разрешение издадено от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и/или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и отговаря за правилната им употребата им съгласно условията на разрешението и указанията на производителя; 
    3. Обозначава със стикери местата за сядане по трибуните; 
    4. На трибуните допуска публика при заетост на местата до 30% от общия капацитет на стадиона, като не допуска повече от 12 824 зрители; максималният капацитет на секторите е както следва: 
    Сектор А – 1 902 зрители 
    Сектор Б – 4 290 зрители 
    Сектор В – 2 451 зрители 
    Сектор Г – 4 181 зрители
При достигането на максимално разрешената бройка зрители, вратите на съответния сектор се затварят; 
    5. Служителите, имащи досег с публиката, задължително се защитават с маска за лице, шлем или преграда, а при нужда и с ръкавици; 
    6. Не допуска продажбата на храна и напитки; 
    7. Включва настоящите указания като неразделна част от договора, с който предоставя за ползване Националния стадион „Васил Левски“ на организатора на футболния мач.

Зрителите, които посещават футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ е необходимо да спазват следните противоепидемични мерки: 
    1. Притежателите на билети следва да не посещават стадиона при наличие на грипоподобни симптоми или при положителен тест за COVID-19 през изминалите 14 дни; 
    2. Препоръчва се да се избягва плащането в брой в периметъра на стадиона; 
    3. Всички зрители са задължени да носят маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) от влизането до напускането на стадиона. 

    Указанията са съгласувани с министъра на здравеопазването и ще се прилагат по време на всички срещи, които се играят на националния стадион „Васил Левски. Първият от тях е между отборите на ЦСКА-София и УФР Клуж от турнира „Лига Европа“ на 22.10.2020 г. В този случай организатор на мача е отборът-домакин. При провеждането на срещите под егидата на УЕФА ще се изпълняват и указанията от протокола на европейската футболна централа „Завръщане към игра“.