Петък, 30 Oct 2020
           
Новини

ЕК одобри допълнително финансиране от 12,8 млн. евро за България в подкрепа на граничните служители

  18.09.2020 18:57  
ЕК одобри допълнително финансиране от 12,8 млн. евро за България в подкрепа на граничните служители
  Getty

Европейската комиси одобри днес допълнително финансиране в размер на 12,8 млн. евро за България за подкрепа за повече гранични служители, участващи в операции по южните външни граници.

Средствата се отпускат по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ за подпомагане на управлението на границите.

Комисията предостави и на Гърция допълнителни 23,8 млн. евро по линия на същия фонд.

Това увеличение на средствата ще подкрепи разполагането на гранични служители с цел подобряване на наблюдението на границите, ще отговори на нуждите от подобряване на услугата за приемане и идентификация на островите в Егейско море и ще помогне за разполагането на допълнителен персонал, посочват от пресслужбата на Комисията.

По линия на фонд „Вътрешна сигурност“ Европейският съюз помага на държавите членки при управлението на външните граници на Съюза, като насочва ресурсите, необходими за подкрепа на държавите членки, изправени пред предизвикателства. /investor.bg