Събота, 19 Сеп 2020
           
Новини

Кабинетът определи линията на бедност за 2021 г. да бъде в размер на 369 лв.

  16.09.2020 13:39  
Кабинетът определи линията на бедност за 2021 г. да бъде в размер на 369 лв.

Правителството определи линията на бедност за 2021 година да бъде в размер на 369 лв. - с 6 лв. по-висока в сравнение 2020 г. Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната., съобщават от пресслужбата на кабинета.

Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономически и социални последствия от COVID-19, посочва се в мотивите към решението.

С повишаването на прага за 2021 г. финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

Министерският съвет прие и допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Промените се налагат заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса с цел да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза. 

С допълнението на Методиката за определяне на линията на бедност се създава възможност за определяне на линия на бедност за страната, когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на брутния вътрешен продукт. В този случай министърът на труда и социалната политика може да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, който не може да е по-нисък от равнището й през текущата година.

При прилагането на новата методика линията на бедност за 2021 г. ще се промени, в зависимост от ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемията.

С приемане на постановлението ще се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност. Ще бъдат актуализирани, съобразно негативните икономически тенденции и прогнози, средствата, необходими за населението в риск от бедност. Финансовата подкрепа за над 670 000 хора с трайни увреждания над 18 години ще запази покупателната си способност през 2021 г., съобразно очакваната 0,1% инфлация през 2020 г. /investor.bg