Събота, 31 Oct 2020
           
Новини

КЕВР предлага увеличение на цената на газа за септември с над 15%

  27.08.2020 15:00  
КЕВР предлага увеличение на цената на газа за септември с над 15%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага увеличение на цената на газа за септември с над 15%. Това става ясно след открито заседание на членовете на регулатора, проведено днес, на което бе обсъден доклад за внесеното заявление на "Булгаргаз", съобщават от КЕВР.

„След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада  за внесеното заявление се предлага цената на природния газ от 1 септември 2020 г. да бъде в размер на 21,51 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец август 2020 г. в размер на 18,67 лв./MWh, увеличението е с 2,84 лв./MWh, или с 15,21%“, се казва в съобщението.

"Булгаргаз" иска от регулатора да утвърди цена за следващия месец, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 5 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. 

Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, дружеството „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори. 

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Очаква се на на 1 септември КЕВР да приеме окончателно решение за цената на природния газ за септември 2020 г. /investor.bg